Hur hanterar jag användarprofiler?

Sidan "Användare" hittar du i huvudmenyn till vänster.

På den här sidan kan du lägga till nya användare och hantera de som har redan lagts till.

Användarlistan är grupperad efter roll som standard. För att gruppera efter något annat klicka på knappen "Gruppera".

På sidan visas användarnas telefonnummer, kommentarer, anställningsnummer, taggar och de senaste inloggningarna. Du kan ändra vilken information som visas genom att klicka på "Visa kolumner" längst upp till höger.

mceclip0.png

När du som ägare eller chef trycker på ett av användarnas namn får du en översikt av hens schema, tidrapporter, profil information, kommentarer, taggar och inställningar. Du kan justera alla inställningar och information som du ser framför dig.

På grund av begränsade behörigheter kan du som arbetsledare endast se och jobba i flikar "Schema" och "Attestera". 

Anv_ndare_SWE_flikar.png

  • Schema- Få en översikt över användarens schema, tidrapporter och tillgänglighet. Du kan även boka användaren direkt i den här vyn. 
  • Attestera - Få en översikt över användarens tidrapporter och attestera dem.
  • Profil - Ange information om anställningsnummer, personnummer, bankkontonummer m.m. I den här fliken kan du också arkivera användaren när anställningen tar slut.
  • Arbetstidsschema - Lägg till arbetstimmar definierade i användarens anställningsavtal eller kollektivavtal.
  • Taggar - Tagga användaren för att notera hens färdigheter, typ av anställning, arbetsplats m.m.
  • Inställningar - Byt användarens roll, ställa in om hen kan se kollegornas scheman eller ej, ställ in start- och slutdatum för anställningen samt veckovis bokningsbegränsning. I denna flik kan du också skicka en ny inbjudan till Timezynk till användaren.
  • Kommentarer - Lägg till information om användaren som kan vara användbar för dina kollegor och som ej syns för själva användaren
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer