Vilka fält finns det i beställningsformuläret?

Nedan finns en förklaring av de fällt som kan fyllas i på beställningsformuläret.

  • Namn på formulär - Fyll i ett tydligt namn på ditt formulär.
  • Beskrivning - Fyll i en beskrivning av vad formuläret innehåller till din kund.
  • Bild - Ladda upp en bild som beskriver tjänsten, eller kanske ditt företags logotyp.
    Du kan direkt förhandsgranska resultatet där du ser hur det kommer se ut för beställare när de ska välja ditt formulär för att beställa.

Fält från pass

För att systemet ska veta mer om passen du får in via beställningar så kan du välja hur de ska kopplas mot dina register. Olika företag har olika register och man kan även välja att inte låta register ingår i själva beställningen.

  • Ingår ej i formulär - Fältet går att använda som vanligt i schemat, men ingår inte i beställningen och exponeras inte mot beställaren.
  • Fylls i av beställaren - Fältet fylls i av beställaren när de skapar sin beställning, notera att beställaren då kan se samtliga rubriken i detta register och alternativet lämpar sig om man har en lista med arbetsuppgifter eller tjänster.
  • Fylls i av leverantören - Fältet fylls i av leverantören i samband med att de tar emot en beställning.
  • Förifyllt - Fältet är förifyllt från formulären.
  • Förifyllt från beställare - Fältet är förifyllt från beställaren, detta väljer man i samband med att man bjuder in en beställare och då kan man välja att deras beställningar ska vara kopplade till en viss kund.

Andra fält

För att säkerställa att all information finns på plats för att slutföra beställningen kan man lägga till fler fält eller kopplingar mot register.
De allmänna fälten gör att man inte missar någon detalj. Det finns flera olika typer att välja på, exempelvis blir telefonnummer så man kan ringa det från mobilappen, adress blir en länk så man kan navigera och e-post så man kan klicka och mejla.
Registervalen gör att man kan välja fritt från sina register i Timezynk även sådant som normalt sett inte ingår i en intern bokning.

Beställare

En lista över beställare som får använda detta formulär. Klicka på knappen för att bjuda in en beställare.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer