Hur fakturerar jag för första gången?

Förberedelser innan du kan börja skapa och överföra fakturaunderlag

Det finns flera aktiviteter som behöver genomföras för att du ska kunna skapa och överföra fakturaunderlag.

  1. Aktivera modulen kopplad till ditt faktureringssystem i Timezynk (vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig med detta)
  2. Integrera Timezynk med ditt faktureringssystem: 
  3. Skapa fakturaartiklar och se till att artikelnummer matchar de som redan finns i ditt faktureringssystem
  4. Skapa fakturaavtal som definierar vilka regler som gäller för varje av dina fakturaartiklar
  5. Lägg till kunder i Timezynk och se till att kundlistan i Timezynk matchar den du har i ditt faktureringssystem
  6. Om du använder projektkoder och/eller kostnadsställen se till att dessa finns i båda system

Skapa fakturaunderlag

Gå till "Fakturaunderlag" i huvudmenyn, välj en tidsperiod du vill fakturera för och klicka på "+ Skapa nytt fakturaunderlag" längst upp till höger. Efter att ha matchat alla attesterade tidrapporter med ditt fakturaavtal genererar systemet ett antal fakturaunderlag som du kan kolla mer noggrant på genom att klicka på "Visa fakturarader". När du är färdig med det klicka på "Spara fakturaunderlag" för att spara ett fakturaunderlag eller "Skapa alla" för att spara alla automatiskt genererade fakturaunderlag.

 

Sidan_Fakturaunderlag.jpg

Du kan justera innehållet i varje fakturaavtal i efterhand genom att klicka på ett valt fakturaunderlag. Glöm inte att spara dina ändringar. 

Som standard hamnar alla fakturaunderlag på dagens datum, dvs. det datum som fakturaunderlagen skapades.

Överför fakturaunderlag

För att överföra ett fakturaunderlag klickar du på fakturaunderlaget, scrollar ner tills du ser "Överföringar" och trycker på knappen "Skicka till..." (namnet skiljer sig beroende på vilket faktureringssystem du använder).

För att överföra flera fakturaunderlag samtidigt välj vilka fakturaunderlag som ska överföras, tryck på "Överföringar" och sedan på "Överför till..." (namnet skiljer sig beroende på vilket faktureringssystem du använder).

Status för överföringar visas på sidan "Fakturaunderlag".

  • Om överföringen lyckats får fakturaunderlagen var sitt nummer och markeras med en grön bock.
  • Om överföringen misslyckats markeras fakturaunderlagen med en röd triangel. Mer information om varför överföringen misslyckats kan du se när du klickar fakturaunderlagen.

Fakturor.jpg

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer