Hur ändra jag standardinställningarna för notiser?

Notiser uppmärksammar användare på förändringar i deras schema och andra händelser.

Du hittar Standardinställningarna för notiser i Allmänna inställningar > Standardinställningar för notiser i avsnittet Schemaläggning.

Här kan du ställa in vilka notiser användare kommer att få och hur de kommer att få dem.

Sk_rmbild_2022-07-14_084251.png

Förutom att visas i webbgränssnittet kan majoriteten av notiserna skickas med e-post eller till mobilen.

Obs! Dessa inställningar gäller endast om användare inte har anpassat inställningarna i sina egna profiler. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer