Hur lägger jag till löneartiklar?

Löneartiklar

Löneartiklar representerar bland annat personalens arbetade timmar och frånvaro. De definierar hur löneavtalsregler exporteras till lönesystemet. I Timezynk kan du lägga till standardartiklar från flertalet löneprogram, till exempel Visma Lön, Fortnox och Hogia Lön. Fråga vår support om Timezynk har stöd för just det löneprogram som ni använder.

Förutom standardartiklarna kan du välja att lägga till egna löneartiklar genom att klicka på kugghjulet > Löneartiklar > +Lägg till

Följande fält finns att fylla i:

  • Löneart - artikelnummer (exakt samma som i lönesystemet).
  • Beskrivning - vad löneartikeln avser.
  • Sorteringsvikt - var i listan löneartikeln ska ligga.
  • Pris - kan vara fast eller hämtas från ett fält i dina register, till exempel kundregistret. Här kan du även lägga till eventuella tillägg och avdrag samt faktorer och nämnare, samtliga till antingen fast värde eller hämtade från fält.
  • Valuta - vilken valuta priset beräknas på.
  • Enhet - utfört arbete anges som standard i timmar (t), men du kan välja till exempel styck (st).
  • Beräkning - vad lönen beräknas på: timmar, antal pass, antal pass och användare, antal kalenderdagar, antal dygn och användare eller värde ifrån valfritt numeriskt fält i dina register.
  • Beräkning/ Faktor och Nämnare - multiplicerar eller dividerar beräkningen, exempelvis arbetade timmar, med en siffra. Det används till exempel för att räkna ut milersättning. Även dessa fält kan ha ett fast numeriskt värde eller hämtas från numeriska fält.

102.jpg

 

103.jpg

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer