Hur kopplar jag Timezynk med Visma Administration?

Kontrollera att du har Visma Integration aktiverad

Utan modulen Visma Integration aktiverad så är din Visma installation stängd och det går inte att överföra fakturor eller synkronisera kundregister.

För att kontrollera om du har modulen gör så här:

 1. Starta Visma Administration och öppna företaget som du vill arbeta med.
 2. Gå till menyfliken Hjälp och sedan till Om Visma Administration.
 3. Kontrollera att texten Visma Integration finns med på första raden.


Installera Timezynk för Visma Administration

För att kommunicera mellan Timezynk och Visma använder du vårt insticksprogram Timezynk För Visma Administration.

Gör så här:

 1. Klicka här för att ladda ner och installera programmet.
 2. Starta programmet och logga in med ditt Timezynk-konto.
 3. Timezynk försöker automatiskt hitta dina Visma-företag, om den lyckas så välj rätt företag i listan annars se nästa sektion av manualen.

Hitta sökvägen till ditt företag manuellt

I vissa fall går det inte att hitta sökvägen till Visma Administration automatiskt, t.ex. om företaget är upplagt via Visma Byrostöd.

Gör då så här för att hitta rätt sökväg och få igång kopplingen:

 1. Starta Visma Administration eller Visma Byrostöd och öppna företaget som du vill arbeta med.
 2. Gå till menyfliken Hjälp, sedan Om Visma Administration.
 3. Klicka på knappen Systeminfo.
 4. Kopiera sedan allting utom sista delen av värdet i fältet Sökväg för företaget.
 5. Starta Timezynk För Visma Administration och logga in på ditt Timezynk konto.
 6. Programmet kommer be dig ange vilket Visma företag du vill arbeta mot. Klistra in sökvägen som du kopierade i steg 4 och tryck Enter.
 7. Välj aktuellt företag i listan som visas och tryck på Öppna Företag.

Nu är kopplingen gjord och du kan börja föra över fakturaunderlag. Programmet kommer att komma ihåg inställningarna. Nästa gång du startar Timezynk För Visma öppnas det mot rätt inloggning och rätt företag.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer