Hur skapar jag ett fakturaavtal?

Börja med att klicka på kugghjulet, tryck sedan på "Fakturaavtal" under "Fakturaunderlag".

För att lägga till ett nytt avtal klicka på "+ Lägg till", namnge avtalet, välj om raster ska användas i avtalet eller inte, lägg till registerfilter och spara.

109.jpg

Skapa en ny regelgrupp

Varje avtal består av ett antal regelgrupper som avgör vilka fakturaartiklar dina godkända tidrapporter ska matchas med. Dessa regler kan, till exempel, vara kopplade till veckodagar, tidsintervaller, arbetsuppgifter, kunder, frånvaro eller närvaro m.m.

För att skapa en ny regelgrupp i avtalet, namnge den och klicka på den blå knappen "+ Skapa".

110.jpg

Sedan lägg till en artikel i gruppen genom att klicka på den gröna knappen "Lägg till". Välj en av artiklarna i fältet "Artikel", sätt prio, välj tidsurval (arbetstid, raster eller alla) och tryck på "Spara".

Du kan också lägga till ett antal andra filter:

  • Tidsintervall - Välj start- och sluttid för regeln.
  • Veckodagar – Välj vilka veckodagar regeln gäller.
  • Datum – Välj vilka datum regeln gäller.
  • Register - Bestäm om regeln ska gälla eller utesluta något från dina register.
  • Obligatoriska taggar - Välj en tagg som krävs för att artikeln ska komma upp på fakturan.
  • Helgdagar – Bestäm om artikeln gäller helgdagar.
  • Förbjudna taggar - Välj en tagg som inte gäller artikeln.
  • Från fält - Välj ett fält från dina register som ska ha ett visst värde för att artikeln ska komma upp på fakturan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer